Studenten eisen zwaardere tentamens

Het lijkt vreemd, erkent studente Helmke Hofman. Een student die klaagt dat het tentamen te simpel is. ,,Het is wel leuk voor een keertje, maar als het constant gebeurt, voel je je niet serieus genomen.''

De studenten in de opleidingscommissies van de studies rurale ontwikkelingsstudies en tropisch landgebruik aan de Wageningen Universiteit (WAU) hebben een klacht ingediend bij de universiteit. Veel tentamens zijn te makkelijk, vrijwel altijd zijn het meerkeuzevragen en docenten maken zich er bij de toetsing vaak te makkelijk vanaf. Bovendien moeten studenten bij herkansingen precies hetzelfde tentamen maken als bij hun eerste keer.

Volgens Helmke Hofman hebben vooral studenten die vorig jaar propedeusevakken niet hebben gehaald last van docenten die tentamens verwaarlozen. ,,Studenten krijgen dezelfde tentamens als het jaar ervoor of de vragen zijn te simpel. Docenten hebben het te druk om voldoende aandacht aan de toetsing te besteden.''

Volgens de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) is een reorganisatie van het onderwijsprogramma de belangrijkste oorzaak van de problemen. ,,We krijgen veel klachten over die overgangsregeling'', zegt Anneke Hiemstra van de WSO.

Alle studies hebben in het propedeusejaar een nieuw programma, waardoor volgens de WSO veel studenten in de knel komen die vakken van vóór de regeling niet hadden gehaald. ,,Studenten geven aan dat veel vragen hetzelfde zijn als het jaar ervoor, vermoedelijk bedoeld om ze makkelijk te laten slagen.''

De WAU erkent de problemen. Een commissie zal de klachten behandelen, aldus een woordvoerder, ,,want een nieuw programma geeft vaker moeilijkheden.''