Reacties lauw op plan van Schröder

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft met zijn plannen voor een ingrijpende hervorming van het bestuur van de Europese Unie in de andere lidstaten vooralsnog niet veel bijval gekregen.

De reacties op Schröders voorstellen in de EU-hoofdsteden variëren van voorzichtig en terughoudend tot afwijzend.

In vrijwel alle reacties wordt er ook op gewezen dat de plannen onderdeel uitmaken van een notitie van een werkgroep de SPD voor het komende najaarscongres. Het feit dat Schröder deze werkgroep leidde, betekent derhalve nog niet dat zij het officiële Duitse standpunt verkondigt, zo werd opgemerkt.

De plannen van Schröders SPD-werkgroep vooorzien in versterking van het Europese bestuur door omvorming van de Europese Commissie tot een centrale Europese regering, door uitbreiding van de democratische controle door het Europese Parlement, en door een duidelijke verdeling van de bevoegdheden tussen Brussel, de lidstaten en de regio`s. De Europese Raad van regeringsleiders, die in het huidige Europese bestel het belangrijkste besluitvormende orgaan is, zou een soort Eerste Kamer naar het model van de Duitse Bondsraad moeten worden.

De woordvoerder van de Britse premier, Tony Blair, zei zich in ,,sommige voorstellen te kunnen vinden en in andere niet''. Hij wilde dit niet nader specificeren, maar zei wel een debat over de toekomst van de Europese Unie toe te juichen. Eerder keerde Blair zich tegen de ideeën van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, voor versterking van de federale elementen in het Europese bestel. De voorstellen van de SPD-werkgroep gaan in dezelfde richting.

Ook Parijs, dat in het Europa-debat doorgaans op de intergouvernementele vleugel zit, reageerde voorzichtig op Schröders plannen. De woordvoerder van minister Hubert Védrine van Buitenlandse Zaken wilde inhoudelijk niet ingaan op de SPD-notitie. Ze zijn in lijn met eerdere Duitse bijdragen van minister Fischer en president Johannes Rau, constateerde hij.

Zweden, dat momenteel het EU-voorzitterschap bekleedt, beschouwt Schröders voorstellen als een welkome bijdrage aan het Europa-debat, maar achtte het niet opportuun inhoudelijk te reageren. Dat deed wel de regerende Deense zusterpartij van de SPD. Zij beschouwt de voorgestelde omvorming van de Europese Commissie in een Europese regering als ,,een stap in de verkeerde richting''.

De Oostenrijkse kanselier, Wolfgang Schüssel, waarschuwde in een reactie op Schröders voorstellen voor het optuigen van een ,,Europese superstaat''. Die vrees werd ook verwoord door parlementariër Francis Maude van de Britse Conservatieven.