Noodscenario's voor stakende huisartsen

De circa 7.500 huisartsen beslissen vanavond of zij de komende drie dagen staken. Zo ja, waar moeten de patiënten dan naar toe?

Staking of geen staking, in Friesland gaan bevallingen en stervensbegeleiding de komende dagen gewoon door. Elders in het land hebben de meeste huisartsen hierover individuele afspraken gemaakt met hun patiënten. De patiëntenorganisatie NPCF wil dat de huisartsen de staking uitstellen tot het publiek hierover goed is geïnformeerd.

Volgens het stakingscomité van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zullen artsen als zij gaan staken in meerderheid kiezen voor zondagsdiensten. Daarbij wijst elke huisartsengroep (zes tot tien huisartsen die dicht bij elkaar werken en vaak weekenddiensten en dergelijke al onderling regelen) ten minste één arts aan die telefonisch bereikbaar is. In geval van nood kan hij beslissen een huisbezoek af te leggen of collega's inschakelen. Soms houdt de dienstdoende arts op gezette tijdstippen ook telefonisch spreekuur.

Een tweede mogelijkheid is de `uitgeklede zondagsdienst'. Deze is op dezelfde manier georganiseerd, met als verschil dat de dienstdoende huisarts strengere behandelingsnormen aanhoudt. ,,Als een patiënt last heeft van een propje in zijn oor, wordt er niet behandeld'', aldus Van der Veer, die het landelijke stakingscomité leidt. ,,Bij een normale zondagsdienst besluit een arts vaak om zo'n klacht toch even snel op te lossen.''

De circa 160 huisartsen in de regio Arnhem hebben gezamenlijk gekozen voor deze uitgeklede zondagsdienst. In het ziekenhuis van Velp komt bovendien een coördinatieteam van vier artsen, die ,,huisartsen kunnen oproepen als het spaak loopt'', bijvoorbeeld bij een (te) grote toeloop van patiënten in het ziekenhuis.

Het derde scenario voor stakende artsen voorziet in doorverwijzing naar ziekenhuis of alarmnummer. De patiënt die zijn huisarts belt, treft op het antwoordapparaat het telefoonnummer aan van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, met het advies om bij nood zelf naar de EHBO-afdeling te gaan. In het geval dit onmogelijk is, kan gebeld worden met het algemene alarmnummer 112, dat een ambulance kan sturen. Voor deze oplossing heeft een minderheid van de huisartsen gekozen, onder wie artsen in midden-Twente.

Een klein deel van de huisartsen staakt niet. Dit geldt onder anderen voor huisartsen rond Anjum en Ee. Zij staken niet, gezien de nood onder boeren door de MKZ-crisis.