Hoofddoekje 4

Muller noemt Frankrijk en Turkije als staten die wel raad weten met de hoofddoekjes. Aanvullend kan worden opgemerkt, dat het geen toeval is, dat juist deze staten de hoofddoekjes als bedreigend ervaren.

Frankrijk heeft meer dan genoeg, voornamelijk Algerijnse, fundamentalisten binnen de eigen grenzen, en in Turkije is het fundamentalisme een serieuze politieke kracht. Daar weet men wel, wat voor vlees men in de kuip heeft. De `postmoderne progressief' heeft niet zozeer een afkeer van feiten, zoals Muller veronderstelt; dit type Nederlandse `intellectueel' is veeleer eenvoudigweg onbekend met de feiten, d.w.z. wereldvreemd.

    • Martin van Staveren