Herfkens: twijfel over aidsfonds

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) koestert ernstige twijfels over plannen van de Wereldbank om een nieuw fonds van 10 miljard dollar op te richten voor de bestrijding van aids en andere ziekten in ontwikkelingslanden.

Herfkens, die in Washington de voorjaarsbijeenkomst van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds bijwoonde, stelt dat er al genoeg kanalen zijn voor hulp op dit terrein.

Bovendien vreest de minister dat de plannenmakers zich er onvoldoende rekenschap van geven dat aids alleen op een zinvolle manier kan worden bestreden als de hele medische infrastructuur in ontwikkelingslanden aan bepaalde minimum-eisen voldoet.

,,Dat luistert heel nauw'', aldus een zegsman van de minister. ,,Zonder een goede basisgezondheidszorg raakt de aidspatiënt al snel van de regen in de drup.'' Hij onderstreepte overigens dat Herfkens van mening is dat elke gulden die ter beschikking komt van de aidsbestrijding op zichzelf welkom is.

Aan de vooravond van de bijeenkomst in Washington had VN-secretaris-generaal Kofi Annan opgeroepen tot de oprichting van een nieuw aidsfonds, waarin de rijke landen zeven tot tien miljard dollar zouden moeten storten. Het fonds zou vooral ten goede moeten komen aan Afrikaanse landen, die het zwaarst hebben te lijden onder aids.

Ook Wereldbank-president James Wolfensohn maakte zich de afgelopen dagen sterk voor zo'n fonds.

Dat zou zich overigens niet tot de aidsbestrijding moeten beperken maar ook aandacht moeten hebben voor ziekten als tuberculose en malaria. Het fonds zou zich met name moeten richten op onderzoek naar de ziekten en het beschikbaar maken van goedkope medicijnen.

De G7, de groep van de zeven grootste en rijkste industrielanden, werkt inmiddels al aan plannen voor de oprichting van zo'n fonds. De Amerikaanse regering liet tijdens de vergadering van de Wereldbank weten bij te dragen aan de middelen voor een nieuw aidsfonds, op voorwaarde dat het geld efficiënt wordt gebruikt in die delen van de wereld waar de gezondheidszorg zwak georganiseerd is. Veel Afrikaanse landen die zwaar door de ziekte zijn getroffen, hebben geen middelen om hun eigen programma's te ontwikkelen en zodanig uit te voeren dat de sterk verspreide bevolking ervan kan profiteren. ,,Daarvoor hebben we nu net extra geld nodig, zei Chris Lovelace, directeur volksgezondheid van de Wereldbank gisteren.