Europeaan kent zijn EU niet

De meeste Europeanen hebben geen notie waar de Europese Unie haar jaarlijkse budget van 90 miljard euro aan spendeert.

Blijkens de jongste Eurobarometer, die twee keer per jaar meningen peilt, weet maar 14 procent van de ondervraagden dat bijna de helft van het EU-budget naar landbouw gaat. Eenderde van de ondervraagden dacht dat de bureaucratie het leeuwendeel opslorpt, terwijl daarmee in feite 5 procent van het EU-budget gemoeid is. De op een na omvangrijkste EU-post betreft de structuurfondsen voor hulp aan achtergebleven regio's. Dat wist 7 procent van de respondenten.