Drugsopvang in Zwolle bezet

Een groep drugsgebruikers heeft vanmorgen het voormalige dienstencentrum van het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) in Zwolle bezet. Jarenlang konden ze zich na het innemen van methadontabletten daar ontspannen. Vanaf 1 mei moeten ze daarvoor naar een nieuwe dagopvang van het Leger des Heils in Zwolle. De bezetting verloopt zonder schermutselingen. De bezetters vinden de afstand naar de nieuwe opvang te groot. Daarnaast vinden ze het beleid er te streng. Het CAD heeft begrip voor het protest en treedt niet op tegen de bezetting. De actie is georganiseerd door de Zwolse Belangenvereniging voor Drugsgebruikers in samenwerking met het Landelijk Steunpunt Drugsgebruikers.