Zorg, onderwijs en veiligheid profiteren

Voor de zorg, veiligheid en het onderwijs heeft het kabinet meer geld begroot. Een overzicht van de extra miljarden.

Van de 7,9 miljard aan `nieuwe' uitgaven, die het kabinet wil opnemen in de Rijksbegroting 2002, is 3,5 miljard bestemd voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Dit jaar komt, in de zogenoemde Voorjaarsnota, een extra investeringsbedrag vrij van 6,7 miljard, waarvan circa 2 miljard wordt uitgetrokken voor onder meer salarisverbetering voor leraren, verpleegkundigen, politiemensen, enzovoort.

Gezondheidszorg. Van de 3,1 miljard voor de zorgsector gaat in 2002 1,7 miljard naar betere CAO's. Hiermee moet onder meer een nieuwe salarisstructuur voor verpleegkundigen worden ingevoerd, die meer financiële `groeimogelijkheden' biedt. Voor de bestrijding van wachtlijsten komt 900 miljoen extra beschikbaar. Per huisarts is een bedrag van 35.000 gulden uitgetrokken (totaal: 300 miljoen) ter compensatie van gestegen praktijkkosten en voor salarisverbetering.

Onderwijs. Van de 2,1 miljard extra voor onderwijs gaat 1,2 miljard naar betere arbeidsvoorwaarden. Salarissen van leraren kunnen hiermee, gemiddeld genomen, met minimaal 5 procent omhoog. Ook komt geld beschikbaar om langer werken in het onderwijs mogelijk te maken. Scholen krijgen volgend jaar via het Gemeente- en Provinciefonds (300 miljoen) 25.000 gulden extra voor groot onderhoud aan gebouwen.

Veiligheid. Van de 1,3 miljard extra voor openbare orde en veiligheid gaat 400 miljoen naar de betere, vorige week afgesloten politie-CAO. De overige 900 miljoen is onder meer bestemd voor achterstandswijken en het ontwikkelen van elektronische aangifte van vergrijpen en misdrijven.

Overige uitgaven. Voor overige extra uitgaven is volgend jaar 1,1 miljard beschikbaar, waarvan 200 miljoen voor betere CAO's voor defensiepersoneel en 200 miljoen voor overige groepen ambtenaren.

Lastenverlichting. Het kabinet trekt in 2002 een bedrag van 2,3 miljard uit voor gerichte lastenverlichting. Hiervan is 1,3 miljard bestemd voor fiscale voordelen om meer oudere werknemers (boven 58 jaar) en `herintreders' aan werk te helpen. Herintreders krijgen drie jaar lang een fiscale aftrekpost van 6.000 gulden, terwijl werkgevers een belastingvoordeel van 3.000 gulden krijgen. De motorrijtuigenbelasting gaat volgend jaar met 6,5 procent omlaag. De accijns op zwavelarme benzine daalt. In totaal is hiermee een bedrag van 200 miljoen gemoeid. De aanschaf van energiezuinige auto's wordt gestimuleerd. De Vennootschapsbelasting gaat van 35 naar 34 procent, wat de schatkist 200 miljoen minder opbrengst kost.