Vredesmacht veel duurder

De kosten voor de Nederlandse bijdrage aan UNMEE, de VN-vredesmacht in Ethiopië en Eritrea, vallen veel hoger uit dan verwacht. Dat heeft het ministerie van Defensie desgevraagd bevestigd.

In november vorig jaar schreef minister De Grave aan de Tweede Kamer dat de Nederlandse inzet 100 miljoen gulden zou kosten. Uit de laatste cijfers blijkt nu dat de daadwerkelijke kosten waarschijnlijk op ruim 140 miljoen gulden zullen uitkomen. In de eerste ramingen, in oktober vorig jaar, ging het departement nog uit van een bedrag van 76 miljoen. De Tweede Kamer zal nog deze week per brief worden geïnformeerd.

Volgens Defensie is de kostenstijging te wijten aan ,,de extra inspanningen die in de praktijk van de inzet in Ethiopië en Eritrea nodig zijn gebleken.'' Zo zijn er meer containers en communicatiemiddelen nodig dan aanvankelijk werd gedacht. Het departement heeft ook extra transportcapaciteit, waaronder Hercules-vliegtuigen en (civiele) schepen moeten inhuren, om de 1.100 Nederlandse militairen zo snel mogelijk naar het gebied te krijgen. Verder is besloten de militairen niet op twee plaatsen maar op vijf kleinere terreinen onder te brengen, wat duurder is. De kosten voor het stationeren van vier Apache gevechtshelikopters in Djibouti vallen hoger uit dan gedacht. Ten slotte zijn de brandstofprijzen sterk gestegen.

Van de kosten voor UNMEE wordt slechts een klein gedeelte, 30 miljoen gulden, door de Verenigde Naties vergoed. Dit komt onder meer doordat de VN een standaardvergoeding hanteren voor de kosten van militair personeel, terwijl de Nederlandse salarissen daar ver boven liggen. Bovendien heeft Nederland eenheden ingezet waar de VN niet om hebben gevraagd, en dus ook niet voor willen betalen: een veldhospitaal, het troepenschip HMS Rotterdam, vier Chinook-transporthelikopters en de vier Apache gevechtshelikopters in Djibouti, die de Nederlandse eenheden te hulp moeten komen in geval van nood. Overigens bleek deze maand dat Defensie ten onrechte voor 6 miljoen chauffeurs heeft ingehuurd voor de transporten. Defensie had hen ook kunnen leveren. De inzet voor UNMEE, die in december begon, loopt in juni van dit jaar af.

    • Steven Derix