Voorlichting in de chatbox

Veilig vrijen is uit. Hulpverleners proberen het tij te keren en gaan op zoek naar de doelgroep. In de chatbox.

Medewerker Coenen van de Stichting SOA zegt de laatste tijd ,,druk bezig zijn creatieve methodes te ontwikkelen'', om de doelgroep te bereiken. In september gaat een gezamenlijk project van de GGD's Nijmegen en Rotterdam van start, waarbij zij op homochatboxen op internet voorlichting gaan geven aan de mannelijke bezoekers die op deze plek seksuele contacten leggen. De twee GGD's willen onder meer afspraken gaan maken met de beheerders van de ruim 25 homochatboxen in Nederland om objectieve informatie over SOA op deze sites te plaatsen. Daarnaast bezinnen zij zich op methodieken om actief te interveniëren tijdens het chatten op internet. ,,We weten nog niet hoe we dat het beste kunnen aanpakken'', zegt Onno de Zwart, hoofd infectieziekten van de GGD Rotterdam. ,,Zoiets is nog nooit gedaan, ook niet in het buitenland. Maar ik denk dat juist de anonimiteit van een chatbox mogelijkheden voor voorlichting biedt. Je loopt natuurlijk het risico dat bezoekers wegklikken van de site, maar waarschijnlijk stellen ze ook makkelijker vragen aan ons omdat we niet face-to-face in een kamertje zitten''.

Het project volgt op een onderzoek van de twee GGD's naar seksuele contacten van homoseksuele mannen via chatboxen. Bijna driekwart van de 350 à 400 respondenten gaf aan de voorafgaande zes maanden seksuele contacten te hebben overgehouden aan het chatten. Veertig procent van de geÏnterviewde mannen bleek naast de chatbox geen andere homo-ontmoetingsplekken te bezoeken. Om te voorkomen dat voorlichting over SOA deze groep niet bereikt, besloten beide GGD's speciale voorlichtingsactiviteiten op internet op te zetten. Voorheen richtte voorlichters zich vooral op de geijkte ontmoetingsplekken van homoseksuelen zoals homocafés.

Waarschijnlijk komt er vanaf januari 2002 een nieuw registratie- en verwerkingssysteem voor SOA-meldingen. Nu bestaan nog verschillende meldingssystemen naast elkaar, waardoor de eindtelling niet betrouwbaar is.

Volgens het nieuwe systeem, waaraan de Inspectie voor Volksgezondheid binnenkort het groene licht zal geven, komt er één meldpunt voor alle instanties.Inzet is om op basis van uitgebreide, gedetailleerde verslaggeving van een aantal plekken in het land tot een betrouwbare landelijke schatting te komen.

    • Rentsje de Gruyter