Steeds meer meldingen van SOA

Steeds meer mensen bezoeken behandelklinieken voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In 1999 nam het aantal SOA-consulten met veertien procent toe. Volgens beleidsmedewerkers van GGD Nederland laat het jaar 2000 voorlopig eenzelfde stijging zien. ,,Er lijkt landelijk iets aan de hand te zijn'', aldus de stichting SOA.

De afgelopen tijd meldden al verschillende regionale GGD-klinieken dat bij hen het aantal mensen met een SOA is toegenomen. De GGD's van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland maakten vorige week bekend dat het aantal met HIV of gonorroe besmette mensen in 2000 zelfs is verdubbeld. Ook ziektes als syfilis en chlamydia komen vaker voor.

De directeur van de Amsterdamse GGD-vestiging, professor Coutinho, luidde ruim een jaar geleden de noodklok over het gestegen aantal SOA-gevallen in de hoofdstad. Ook in Amsterdam komen met name gonorroe en syfilis in 1999 veel vaker voor dan in voorgaande jaren. De dienst maakte onlangs bekend een tweede polikliniek te willen openen om de bezoekers, verdubbeld in de afgelopen jaren, op te vangen.

GGD Nederland zegt vóór de zomer geen uitsluitsel te kunnen geven over een landelijke stijging van het aantal SOA-patiënten. Dan publiceert het RIVM een overzichtsrapport met de SOA-cijfers over het jaar 2000.

Instellingen blijken al rekening te houden met een stijging van het aantal aandoeningen. Maar zij waarschuwen ook dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn voor het gestegen aantal mensen in de behandelkamer. De intensieve voorlichtingscampagnes kunnen mensen bijvoorbeeld hebben aangezet tot een bezoek aan de behandelklinieken.

In grote steden als Amsterdam en Rotterdam (waar afgelopen jaar ook meer bezoekers verschenen in de GGD-poli in het Dijkzigtziekenhuis) komen homoseksuele mannen met wisselende contacten vaker dan voorheen. Dit komt doordat zij vaker onveilig vrijen en dus ook vaker besmet raken. In Groningen zou de komst van een nieuw HIV-middel een deel van de toename kunnen verklaren.

Al langer was bekend dat het aantal mensen bij wie een SOA wordt geconstateerd, niet meer daalde. Deze trendbreuk zou vooral te wijten zijn aan de afgenomen angst voor aids, waardoor veilig vrijen niet meer de norm is.