Schröder bepleit Europese regering

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder stelt een radicale hervorming voor van de Europese Unie, met een centrale Europese regering en versterking van de democratische controle door het Europees Parlement.

Schröder, tevens SPD-voorzitter, heeft dit voorstel ontwikkeld voor het partijcongres van de sociaal-democraten later dit jaar. Hij vindt dat de Europese Commissie moet worden omgevormd tot een Europese regering. Het Europees Parlement moet democratischer worden door invoering van twee Kamers. Ook moet het parlement ,,de volledige bevoegdheid over de begroting'' krijgen, zo staat in Schröders voorstel waaruit het weekblad Der Spiegel van deze week citeert.

Door uitbreiding van de budgettaire invloed van het parlement wil Schröder tevens een aanzet geven voor hervorming van het Europese landbouwbeleid, dat bijna de helft van de EU-begroting uitmaakt. Schröder acht hervorming van het landbouwbeleid mede noodzakelijk met het oog op de uitbreiding van de EU met landen in Midden- en Oost-Europa. De zeggenschap over het Europese landbouwbeleid berust nu vooral bij de nationale regeringen.

Ook is het volgens Schröder denkbaar dat de voorzitter van de Europese regering door het Europees Parlement in Straatsburg wordt gekozen. De huidige Raad van Europese regeringsleiders, het hoogste besluitvormende orgaan in de EU, zou een Eerste Kamer kunnen worden, zoals de Bondsraad in Duitsland.

Schröder zou met zijn plan de impasse in het hervormingsproces van de Europese instellingen willen doorbreken. Vorig jaar pleitte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer voor versterking van federale elementen in het Europese bestel.

De plannen van Schröder voorzien ook in een duidelijke taakafbakening tussen `Brussel', de EU-lidstaten en de regio's. Hij komt hiermee tegemoet aan de wensen van de 16 Duitse deelstaten, die bepaalde bevoegdheden uit Brussel willen terughalen, onder meer op het gebied van de regionale en de structuurpolitiek. Dit staat op gespannen voet met de Europese mededingsregels.

Onze Haagse redactie voegt hieraan toe: Een woordvoerder van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) noemde het vanmorgen nog te vroeg voor een inhoudelijke reactie van het kabinet op Schröders plannen. De afgelopen weken heeft Van Aartsen echter verklaard dat de EU zich wat hem betreft beter eerst kan richten op praktische zaken zoals voedselveiligheid in plaats van zich te verliezen in discussies over de verre politieke toekomst van Europa.

Staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) zei zelfs als historicus het ,,absurd'' te vinden om in dit stadium over een vast omlijnd einddoel voor de Europese integratie te spreken. Premier Kok riep eind maart op tot een ,,urgent debat met passie en verstand'' over de politieke toekomst van de EU.

ACHTERGROND: pagina 5

    • Michèle de Waard