Kerkbladen betalen illustraties niet

Redacties van veel kerkbladen maken zich schuldig aan ongeoorloofd gebruik van foto's, tekeningen en vignetten. Ze nemen de illustraties zonder toestemming en betaling over uit kranten, boeken en van het internet.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 4000 kerk- en parochiebladen in Nederland. De enquête werd gehouden in opdracht van de theologische uitgeverij Narratio en het Publiciteitsbureau Christelijk Nederland. De onderzoekers noemen het kwalijk en zorgwekkend dat ruim 3000 redacties van kerkbladen inbreuk maken op het beeldrecht.

Kerkbladen zijn vooral gericht op de eigen gemeenteleden. De predikant of pastor speelt een belangrijke rol bij de invulling ervan. Gemiddeld telt een kerkblad 18 pagina's met onder meer informatie over de kerkenraad of het parochiebestuur, een overzicht van de kerkdiensten, een bijbelse overweging, gemeentenieuws en een agenda.

Uitgeverij Narratio heeft inmiddels een cd-rom met illustraties op de markt gebracht om illegale praktijken tegen te gaan. Daarop staan ruim 4000 christelijke tekeningen die kerkbladen kunnen gebruiken zonder dat ze daarmee een overtreding begaan.

,,Wellicht hebben velen het idee dat in een kerkbladsetting minder rekening hoeft te worden gehouden met normale maatschappelijke regels'', schrijven de onderzoekers.