Kamer positief na begrotingsakkoord

De fractieleiders van de PvdA en de VVD hebben dit weekeinde gereserveerd positief gereageerd op het akkoord dat in het kabinet is bereikt over de rijksbegroting van volgend jaar. D66 reageert ronduit positief. De oppositiepartijen CDA en GroenLinks menen dat er per saldo nauwelijks extra wordt geïnvesteerd in de gezondheidszorg en het onderwijs.

PvdA-fractieleider Melkert zegt tevreden te zijn dat er ,,aanmerkelijk meer ruimte'' is ontstaan voor onderwijs, zorg en veiligheid. Wel trekt hij in twijfel of het extra geld voor onderwijs (2,1 miljard gulden in 2002) toereikend zal zijn.

Vakbonden in het onderwijs hebben positief gereageerd op het begrotingsakkoord. Ze zien af van voorgenomen stakingsacties.

VVD-leider Dijkstal toont zich opgelucht dat de strikte scheiding tussen uitgaven en inkomsten (een belangrijk onderdeel van de Zalmnorm) intact is gebleven zonder hoogoplopende geschillen in het kabinet. Wel vraagt Dijkstal zich af of de extra uitgaven voor zorg en onderwijs ,,bestendig zijn tegen een economische weersomslag''.

D66-leider De Graaf spreekt van ,,een formidabele prestatie''. Het feit dat zijn partijgenoot minister Borst ruim 40 procent van alle extra uitgaven heeft binnengehaald (3,1 miljard gulden, plus 0,3 miljard gulden lastenverlichting), illustreert volgens De Graaf dat de positie van de minister van Volksgezondheid na haar uitspraken over de `pil van Drion' de afgelopen weken niet is verzwakt.

Volgens CDA-leider De Hoop Scheffer zijn de extra bestedingen voor zorg en onderwijs vooral te danken aan de hoge inflatie die het gevolg is van het kabinetsbeleid. Een belangrijk deel van de financiële ruimte is ook ontstaan doordat eerder begrote bedragen niet konden worden besteed, aldus het CDA. De financieel specialist van GroenLinks in de Kamer, Vendrik, noemt minister Zalm ,,de grootste sigarenboer van Nederland'', omdat zorg en onderwijs per saldo nauwelijks extra geld zouden krijgen.