IMF kiest crisispreventie als speerpunt

Het voorkomen van nieuwe financiële crises wordt prioriteit voor het Internationale Monetaire Fonds. Dit hebben de IMF-lidstaten gisteren besloten tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Fonds.

Met preventie moet worden verhinderd dat crises zoals die in Azië drie jaar geleden, en in Mexico van 1995 opnieuw kunnen uitbreken. Het IMF zal daartoe toezien op de publicatie van macro-economische en financiële gegevens van landen die vroegtijdig kunnen uitwijzen of zich een crisis aandient. Ook zet het IMF, volgens een plan van directeur Horst Köhler, een aparte onderzoeksafdeling op die studies verricht naar de werking van de internationale kapitaalmarkt en het mogelijk destabiliserende gevolg van grote kapitaalstromen.

Eerder gisteren ging de G10, de groep van tien belangrijkste landen op financieel gebied, akkoord met een Nederlands voorstel om te onderzoeken hoe zeepbellen op de financiële en onroerend-goedmarkten onstaan en kunnen worden bestreden. Dat onderzoek zal worden voorgezeten door directielid Henk Brouwer van De Nederlandsche Bank.

Twee landen die op dit moment in een financiële crisissituatie verkeren, Turkije en Argentinië, kregen steun van het IMF voor hun bestrijdingsprogramma's. Het noodkrediet van 10 miljard dollar voor Turkije dat donderdag bekend werd, is gisteren goedgekeurd. De Argentijnse minister Cavallo kreeg goedkeuring voor noodmaatregelen die het land neemt. Argentinië blijft daarbij vasthouden aan de vaste koppeling van de peso aan de dollar.

Zaterdag toonde de groep van zeven grootste industrielanden, de G7, zich voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten van de wereldeconomie. De Verenigde Staten onthielden zich van een eerder uitgesproken voorkeur voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank, al bleven de Franse minister van Financiën Fabius en zijn Canadese collega Martin daar wel op aandringen. De Italiaanse minister Visco leverde andersom wel kritiek op de forse Amerikaanse renteverlagingen, omdat die volgens hem riskeren dat de inflatie in de VS te ver oploopt.

Namens de nieuwe Japanse regering-Koizumi was minister van Financiën Shiokawa aanwezig. Hij kreeg steun van zijn Amerikaanse collega O'Neill voor To-kio's hervormingspakket.

Minister Zalm van Financiën was niet afgereisd in verband met het begrotingsoverleg in Den Haag. President Wellink van De Nederlandsche Bank wilde nog geen commentaar leveren op de 7,9 miljard gulden voor uitgaven, lastenverlichting en investeringen waarover binnen het kabinet-Kok vrijdagnacht een akkoord werd bereikt, omdat nog onduidelijk was hoeveel van dat geld daadwerkelijk extra uitgaven betreft.