Droogijs stralen

Grafivak 01, vakbeurs voor de grafimedia, Rai, 24 t/m 28 april

De (be)grijpbaarheid van het gemiddelde product neemt af, het uiterlijk verschuift van figuratief naar abstract. Meer en meer moet men zich op beurzen voorbereiden op objecten waarvan men niet ziet wat het voorstelt, of op computers waarvan men niet ziet wat er in zit. In de queeste naar het ongedachte product stuiten wij op ongedachte, abstracte schoonheid. Zo ook op de Grafivak, de vakbeurs voor de grafische industrie. Schitterend de opstellingen van werkende machineformaties, die slechts aan het uiteinde bewijzen dat het ook inderdaad papier was dat werd bewerkt. Ik stond er lang bij stil, genoot van lichtval, lijnenspel en vormentaal, tot de plicht riep en ik me vervoegde bij de stand van Stratis Plastic Pallets.

,,U belooft globale bevrediging,'' begon ik.

De standhouder vroeg mij beter te lezen, er stond global stratisfaction, maar waren ze mooi of waren ze mooi? Zijn aanwezigheid op uitgerekend deze beurs was – net als schoenpoetsers, groenvoorzieners of financiers – een kwestie van óók óók. Stratis pallets bedienden de grafische industrie, maar ook vleeshouwerijen, bakkers, stratenmakers en ..

,,De stapelmarkt heeft zich kortom zo ontwikkeld dat de hoop nimmer zonder pallet een drempel oversteekt.''

Een aforisme dat me door het hoofd bleef spelen, terwijl ik verder liep. Ik zag Romeyns structuurstempels en holografische foliën, passeerde Meta Crooms Cilinder Hospitaal (schadeherstel zonder demontage), zag Tele Actions MD-300 enveloppevulmachine, de aan zuiver zetmeel van maïs, tarwe en aardappelen ontleende anti-smetpoeders van Varn, verdiepte me in slingering en parallelliteit der vouwwalsen, alsmede het alcoholvrije drukken bij de Heidelberger-persen, zoomde in tot moleculair niveau bij Van Sons InkTubes, zag inktjetprinters op het formaat van beddelakens in de weer, liet me bij Ernst Pfäffe informeren over de Weiterverarbeidung von Kammbindung, oefende bij Machinehandel Ceelen op de klemtoon in `vellentelmachine' ..

Toen viel me iets bekends in het oog. Onderdeel van vrijwel elke beurs is de prijsvraag. Op de Uitvaartbeurs bestond die uit het raden van het kistgewicht (met lijk) bij een vervoersfirma van stoffelijke overschotten door de lucht, op de Grafivak hoefde men zich slechts zijn eigen naam, adres en telefoonnummer te herinneren. Maar de prijs was dezelfde: een geheel verzorgde ballonvlucht voor twee.

Specifiek voor de Grafivak: nergens ziet men zoveel bedrijvigheid. De persen liepen tijdens deze beurs, en wie goed kijkt herkent de figuur van de ouderwetse vakman tussen alle abstracta. Hoe deze een pak papier met hand en duim bewerkt vóór het in de pers te leggen – ik kan er niet genoeg van krijgen. Maar voor je het weet sta je toch weer bij een onbekend object, door een standman aangeduid als stanskanon of rilmachine. Er was veel ongedachts op deze beurs voor een leek als ik.

Tijd toch om de knoop door te hakken, wat was het ongedacht product? Ik kwam uit op het droogijs stralen van Previ Service, een groene methode, die zo gaat. Men brengt een mobiele straalinstallatie bij een vuile vellenoffsetpers, stelt de spuitdruk in en laat de ijskorrels (koolzuurgranulaat) los op achtenzeventig onder nul. De demonstratie was net afgelopen, maar ik ga beslist terug: dat moet ik zien!

    • Atte Jongstra