BREUK IN WATERLEIDING

Een groot deel van Breda heeft gisteren twee uur zonder water gezeten. Om kwart over negen ontstond een breuk in de hoofdtransportleiding van een pompstation in Dorst. De hogedrukleiding loopt naar Breda. Hierdoor kregen ongeveer 30.000 huishoudens geen water meer. Tegen kwart over elf kon de Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant door een omleiding via Oosterhout weer water leveren. Omdat de transportleiding maar enkele meters van de spoorverbinding Breda-Tilburg ligt, ondervond het treinverkeer grote hinder. Omstreeks 14.00 uur kon het treinverkeer worden hervat, nadat NS de spoorlijn had onderzocht.