Zorgplan 2

Flip de Kam weet niet waar hij het over heeft. Ik hoop dat hij de komende jaren aan den lijve zal ondervinden dat er echt een tekort aan artsen en verplegend personeel is, wat er ook mag staan in de Zorgnota 2001. Van het extra geld hebben wij niets gemerkt, dat zal wel in de managements- en beheerskosten zijn gaan zitten. In mijn belendende ziekenhuis worden steeds meer zalen gesloten omdat er geen personeel is. Als ik een patiënt acuut moet laten opnemen moet ik meestal twee of drie ziekenhuizen bellen voordat ik een plaatsje gevonden heb.

Als een huisarts vertrekt, kost het de grootste moeite om een opvolger te vinden, zeker in een solopraktijk. Dat komt omdat een solo-huisarts flink moet investeren in praktijkhuisvesting, en daar is het honorarium niet (meer) op berekend. In een groepspraktijk kan vaak gehuurd worden, maar als een huisarts een aandeel in het gebouw van een groepspraktijk moet overnemen zit hij met hetzelfde probleem.

Flip de Kam zegt dat er in vijf jaar 500 praktiserende huisartsen bij zijn gekomen. Dat is misschien wel zo, maar het NIVEL kan daarbij vertellen dat de gemiddelde praktijkgrootte in diezelfde tijd is toegenomen. Omdat meer dan de helft van de nieuwe huisartsen vrouw is, en geen full-time baan willen. Van de zittende huisartsen is ook een gedeelte minder gaan werken in verband met de burn-out problematiek. Deze ontwikkeling zal zich in versterkte mate voortzetten als de babyboomers met pensioen gaan. Er komen dan honderden praktijken zonder opvolger.

    • A. Brouwer