Website

Verkiezingen waar dan ook ter wereld kunnen online gevolgd worden. De website Elections around the world geeft tussenstanden en uitslagen. Daarnaast geeft de site uitleg over de verschillende politieke stromingen en over de staatsinrichting van praktisch alle landen ter wereld. Voor meer informatie linkt de site naar verschillende databases, websites van parlementen en van politieke partijen. Die laatste zijn zowel op land als op stroming te vinden. Op een kalender is te zien waar de eerstvolgende nationale verkiezingen gehouden worden. (www.agora.stm.it/elections)