VUURWAPENS

België gaat het vuurwapenbezit beteugelen. Wie in aanmerking wil komen voor een wapenvergunning moet meerderjarig zijn, een proef afleggen en een blanco strafregister hebben.