Simonis (1)

Het Hollands Dagboek (Z, 21 april) begint met de mededeling dat monseigneur Simonis slecht geslapen heeft vanwege de aanvaarding van de euthanasiewet. Hij vreest voor de gevolgen: `hoe gaat dit de mentaliteit beïnvloeden met name bij de jongere generatie?' Die vraag wordt onmiddellijk gevolgd door een tweede, ditmaal retorische vraag: `Wat is nu eigenlijk democratie? Is hier nu werkelijk sprake van?' Nee, vindt de monseigneur. Want: `Heeft een zogenaamde meerderheid niet ernstig rekening te houden met een aanzienlijke minderheid?'

Ik heb monseigneur Simonis uit interviews leren kennen als een humaan, nederig en serieus man en ik vraag mij daarom af wat hij in 's hemelsnaam met deze uithaal naar de `zogenaamde meerderheid' kan bedoelen. Wil hij bonuspunten voor kiezers met meer kennis, bewezen inzicht en wellicht vooral religieuze gezindheid? Wil hij zwaarwegende wetten, zoals die over euthanasie, bij gekwalificeerde meerderheid laten aannemen? Of heeft hij de wat onnozele term `zogenaamde' wat achteloos gebruikt?

Het is te begrijpen dat mensen die een Hogere Macht erkennen moeite hebben met medemensen die dat niet doen. In een ver verleden werd met geïnspireerde andersdenkenden niet altijd zachtzinnig omgesprongen. Ook de gewone mensen werden met alle middelen bij de les gehouden. Toen de democratie niet door de christenheid werd bedacht, werd die door haar waar mogelijk in dienst van de Hogere Macht ingezet, hetgeen andersdenkenden best begrijpen kunnen. Nu de maatschappij en de mentaliteit grondig veranderd zijn en de oude spelregels ongewenste gevolgen voor de vroegere meerderheid gaan krijgen is het niet elegant de democratie of de andersdenkenden aan te vallen. Voor het Hogere zouden betere argumenten te vinden moeten zijn.

    • N.J. de Neef Schiedam