Rijk geeft getroffen veehouders geen geld

Veehouders die als gevolg van de mond- en klauwzeercrisis winst derven of na de crisis nog veel schade lijden, krijgen dit niet vergoed van het rijk. Dat heeft de ministerraad gisteren besloten.

Wel heeft minister Vermeend (Sociale Zaken) toegezegd dat er soepel wordt omgegaan met gedupeerde boeren die bijstand aanvragen.

Normaal gesproken wordt streng gecontroleerd hoeveel eigen geld een aanvrager van bijstand heeft, bij de boeren zal minder streng worden gecontroleerd.

Minister Jorritsma (Economische Zaken) heeft voorts bepaald dat gedupeerde ondernemers buiten de landbouw (vooral in het midden- en kleinbedrijf) gebruik mogen maken van het zogenoemde Borgstellingsfonds voor de landbouw.

Ook voor melkveehouders die in de problemen komen, is een noodoplossing bedacht. Mochten zij als gevolg van de MKZ-crisis de quota die zij jaarlijks mogen volmelken niet halen, dan is het kabinet bereid de melkveehouders deels financieel te compenseren.

Werkgeversorganisatie MKB Nederland meldde begin deze week dat de totale schade van de MKZ voor bedrijven buiten de landbouw niet enkele honderden miljoenen maar 2,5 tot 6 miljard zou bedragen. Eerder al werd duidelijk dat de directe schade voor de landbouw slechts een fractie zou bedragen van de totale schade die andere ondernemers zouden oplopen.