Plastic bierfles

In deze krant van 13 april werd gemeld dat de plastic bierfles goedkoper zou zijn dan de glazen fles. Dit is voor de bierfles niet het geval. De plastic bierfles moet voldoen aan de eis van houdbaarheid, zijnde minstens vier maanden en dat is technisch gezien een moeilijk haalbare eis.

Er bestaan diverse technieken van verschillende fabrikanten om flessen te produceren. Het gaat bij de plastic fles om een zeer kostbaar proces, nog lang niet even succesvol als we het over de houdbaarheid hebben. De kosten bedragen bedragen minimaal het drievoudige van de glazen fles. De plastic fles is vooralsnog alleen rendabel als we over grotere afvulvolumes en relatief korte houdbaarheid spreken.

De kleinere kunststofflessen – die onder meer bij benzinepompen liggen – nemen vooral de plaats in van het blik, met als groot voordeel de hersluitbaarheid en de iets grotere inhoud ten opzichte van blik.

Voorlopig voorzie ik voor de plastic fles nog grote problemen voor producten die een lange houdbaarheid vereisen. Als het allemaal technisch zou lukken rest de vraag hoe het zit met de kankerverwekkendheid van bepaalde chemische reacties als de plastic binnenzijde van de fles lang in contact is met de inhoud. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.

    • E.G. Venema