Personeelstekort

Volgens Eduard Bomhoff kan het probleem van het tekort aan mankracht in de zorgsector, de politie en het onderwijs worden opgelost door basisscholen open te stellen tot 18.00 uur, zodat moeders in de gelegenheid gesteld worden om 4 tot 5 dagen te werken (NRC Handelsblad, 21 april). Daarnaast zou een belastingteruggaaf gerealiseerd moeten worden voor ouders die weinig verdienen. Als werkende moeder juich ik de voorgestelde maatregelen van harte toe. Ik ben sinds drie jaar in de gelukkige omstandigheid dat ik een perfect gastgezin heb voor mijn kinderen (8 en 11). Hoe treurig waren de jaren daarvoor, waarin ik mijn kinderen op een jarenlange wachtlijst voor een kinderdagverblijf zag geplaatst, wanhopig mijn hele kennissenkring afbelde wanneer de oppas aan huis weer eens hoofdpijn had, en tenslotte mijn volledigedeeltijdinkomen uitgaf aan een au-pair. Voor ambitieuze ouders is deGanztagschule een uitkomst.

Toch vraag ik mij af of de maatregelen zoals door Bomhoff voorgesteld, voldoende zullen zijn. In mijn functie als procesmanager regionalisering van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen heb ik dagelijks te maken met verloskundigen die bezwijken onder de hoge werkdruk. Uit een onderzoek van het NIVEL blijkt dat 70 procent van de praktijkhoudende verloskundigen onvoldoende balans vindt tussen werk en privé. Dat heeft aan de ene kant te maken met een gebrek aan adequate kinderopvang (onregelmatigewerktijden) maar nog veel meer met de wens om werk en ouderschap ingelijke mate te verdelen. Voor andere beroepen in dezorgsector zal dat niet anders zijn. In het zoeken naar oplossingen voorhet tekort aan mankracht zal deze wens serieuze aandacht behoeven.

    • Rafael van Crimpen Amersfoort