Paniek en Borst

Het is vast geen toeval dat U in een nummer zowel een interview met Els Borst als het opstel `De staat van paniek' publiceerde (Z, 14 april). Treffend illustreert Borst de typering in dit opstel van het huidige Nederland, dat zichzelf los van zijn verleden heeft gemoderniseerd en waarin ,,leuk de norm'' is geworden. Nederland is ontredderd en niemand weet hoe het verder moet, stelt Hubert Smeets in zijn opstel.

Het lijkt erop. Als Borst tevreden vaststelt dat ,,het is volbracht'', betreft dit niet de reductie van wachtlijsten of de verbetering van de arbeidssituatie in de gezondheidszorg. Het gebrek aan creativiteit en visie om deze ondraaglijke en uitzichtloze problematiek echt aan te pakken wordt gemaskeerd met tevredenheid over de `moderne' euthanasiewetgeving en een `moderne' opvatting over een zelfmoordpil voor mensen die `klaar met leven' zijn.

Resteert nog slechts de vraag hoe Nederland moet omgaan met ministers die, temidden van deze enorme problemen, menen `klaar met regeren' te zijn.

    • F.G.H. Hartmann Amsterdam