`Onderzoek roken onder jongeren'

De overheid zou gedragswetenschappers opdracht moeten geven tot een onafhankelijk onderzoek naar de redenen waarom jongeren beginnen met roken. Dit verklaarde president-directeur P. Schulte van de Groningse tabaksfabrikant Theodorus Niemeyer gisteren bij het voorlopige getuigenverhoor voor de rechtbank in Assen. ,,Als je de reden kent waarom kinderen beginnen met roken, kun je hen beter ontmoedigen'', zei Schulte. Volgens hem is de overheid nooit op een dergelijk verzoek van de tabaksindustrie ingegaan. Hij zei de indruk te hebben dat jongeren niet beginnen met roken door het zien van reclame, maar door invloeden uit de omgeving, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders rookt. Niemeyer, zo onderstreepte Schulte meermalen, richt zich louter op volwassenen, niet op de jeugd.

Twee zieke rokers, een man (56) uit Vianen en een vrouw (41) uit Andeweg, willen een bodemprocedure aanspannen tegen Niemeyer, omdat de tabaksfabrikant hen onvoldoende zou hebben voorgelicht over de schadelijke gevolgen van het roken van Samsonshag. Het tweetal is ernstig ziek en eist een schadevergoeding. De voorlopige getuigenverhoren vinden plaats om de advocaten bewijs in handen te geven voor de bodemzaak. Eerder werden vier medewerkers van Niemeyer gehoord. Gisteren werd het verhoor van hoofd inkoop tabak R. Toxopeus voortgezet en werd Schulte gehoord. Het is voor het eerst dat in Nederland rokers een tabaksfabrikant voor de rechter dagen.

De advocaten van de twee willen Niemeyer aanklagen wegens het begaan van een onrechtmatige daad, misleidende reclame en gebrekkige informatie over de risico's. Advocaat M. de Witte vond het pleidooi van Schulte voor een onderzoek ,,niet geloofwaardig''.

Schulte erkende dat er aan roken gezondheidsrisico's kleven, die tot iemands dood kunnen leiden. ,,Er bestaat geen gezonde sigaret.'' Ook gaf hij toe dat nicotine een verslavende werking kan hebben. Advocaat De Witte meent dat Niemeyer veel meer onderzoek moet doen naar de schadelijke effecten van roken. Maar volgens Schulte is algemeen bekend dat roken de gezondheid schaadt en is nader onderzoek daaromtrent niet nodig.