`Las Palmas gaat medio 2003 open'

Las Palmas, het internationale instituut voor de beeldcultuur in Rotterdam, kan medio 2003 geopend worden. Dat staat in een brief die gistermiddag door het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is verzonden aan staatssecretaris R. van der Ploeg van Cultuur.

Van der Ploeg dreigde eerder deze maand met subsidiemaatregelen indien Rotterdam niet voor 1 mei duidelijkheid zou verschaffen over de financiering en tijdsplanning voor de verbouwing van het voormalige pakhuis op de Kop van Zuid, waarin het instituut moet worden ondergebracht.

Het Rotterdamse college van B en W schrijft momenteel te werken aan een alternatief verbouwingsplan dat uitgaat van `een groeimodel'. Daarbij wordt begopnnen met een verbouwing van circa 7.000 vierkante meter, waarin presentatieruimten, werkplaatsen, een laboratorium en een mediatheek worden opgenomen. Op basis van plannen die `begin 2002' worden ingediend, zal dan worden bezien of het programma van eisen en de bijbehorende subsidiebedragen moeten worden uitgebreid. Voorwaarde is wel dat de Rotterdamse gemeenteraad instemt met het nog in te dienen investeringsvoorstel.

Indien de raad instemt kan in de tweede helft van dit jaar het ontwerp bestekklaar worden gemaakt, waarna de bouw, die naar schatting een jaar in beslag zal nemen, in april 2002 kan beginnen.

In september van het vorig jaar verleende staatssecretaris Van der Ploeg Las Palmas in het kader van het kunstenplan 2001-2004, naast de reeds bestaande subsidie van 2,1 miljoen gulden, aan de deelnemende instellingen een extra bijdrage van 4 miljoen gulden per jaar. Die instellingen hadden 9,4 miljoen per jaar gevraagd. De toezegging van Van der Ploeg gold echter slechts voor twee jaar; halverwege de kunstenperiode dienden de instellingen opnieuw een aanvraag in te dienen. De gemeente Rotterdam zag hierin aanleiding om de oorspronkelijke plannen te herzien.

Het college schrijft in de brief aan Van der Ploeg er vanuit te gaan dat Las Palmas over de gehele kunstenperiode gerekend een eventueel in fases uit te keren subsidie van 16 miljoen gulden zal krijgen. Volgens het college van burgemeester en wethouders was hierover reeds eerder overeenstemming bereikt met het ministerie van OCenW. Ook de door het Rijk in de najaarsnota gereserveerde vijf miljoen gulden voor ICT-toepassingen zou voor Las Palmas beschikbaar moeten blijven.

    • Eddie Marsman