Koning Bumibol

Koning Bumibol van Thailand is toch in Nederland geweest, melden veel lezers, en wel in 1961.

    • Maarten Huygen