Kilometerheffing

Bij de kilometerheffing wordt door Pieper niet voor een bepaaldetechnologie gekozen maar voor de plaatsbepaling wordt wel GPS genoemd (NRC Handelsblad, 10 april).Omdat het beheer van GPS voor honderd procent in handen is van de VS, is het niet verstandig om voor onze nationale belastingheffing hiervan afhankelijk te zijn.

De Europese Unie wil, om autonoom te zijn en te blijven, een eigensatellietnavigatiesysteem ontwikkelen onder de naam Galileo.

Medewerking door Nederland aan de verwezenlijking van het Galileo project is door minister Zalm afhankelijk gesteld aan de beschikbaarheid vanprivate bijdragen uit het bedrijfsleven.

De aanloopkosten zullen door de Europese Commissie en de EuropeanSpace Agency (ESA) worden gedragen. Voor de verdere ontwikkeling dient een Public Private Partnership te worden opgezet. Zolang echter GPS om niet beschikbaar is, bestaat weinig belangstelling om in Galileo te investeren terwijl het eigenlijk zowel politiek als commercieel een geduchte concurrent van GPS moet worden.

    • Direkteur Nederlands Instituut voor Navigatie
    • J.A.C. Rutten