HET WAO-STELSEL

moet drastisch worden veranderd om de `instroom' van nieuwe rechthebbenden op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid met tweederde te verminderen. Alleen mensen die geen enkele mogelijkheid hebben om te werken, mogen nog voor zo'n uitkering in aanmerking komen. Daarover zijn de vijf leden van de Commissie-Donner (voorzitter staatsraad J. Donner) het eens. Binnenkort wordt het rapport gepubliceerd, maar deze week lekten de belangrijkste conclusies uit. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en werknemers met een ziekte van voorbijgaande aard moeten volgens Donner c.s. na twee jaar voor ontslag in aanmerking kunnen komen. Het slimme van deze commissie is dat niet alleen de paarse coalitiepartijen erin vertegenwoordigd zijn, maar ook de oppositiepartijen CDA en GroenLinks. Het poldermodel blijkt infectueus, maar bronnen aan het Binnenhof zien nog wel ,,pijnpunten'' in dit advies.

    • Theo Westerwoudt