Financiële positie nabestaanden

Niet leuk om over na te denken maar goed om even bij stil te staan: hoe blijven nabestaanden financieel achter als iemand komt te overlijden? Zet alles op een rijtje en kijk of aanvullende maatregelen nodig zijn.

1

De overheid geeft via de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) bijna 25.000 gulden per jaar aan achterblijvende echtgenoten en partners die geboren zijn voor 1 januari 1950. Uiterlijk tot 65-jarige leeftijd (dan gaat de AOW in). Voor geborenen vanaf 1 januari 1950 is er ook recht op zo'n bedrag per jaar mits en zolang er ten minste één kind jonger dan 18 jaar is. Wordt het jongste kind 19, dan stopt de uitkering. Zijn er kinderen jonger dan 18, dan bestaat tevens recht op ongeveer 5.800 gulden halfwezenuitkering per jaar. Is de overlevende partner voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt, dan bestaat er ook recht op ongeveer 25.000 gulden nabestaandenuitkering jaarlijks. Let op! Inkomsten uit of in verband met arbeid leiden tot korting op de nabestaandenuitkering (niet op de halfwezenuitkering), waardoor de nabestaande die uitkering misschien geheel of voor een deel niet zal krijgen.

2

Bekijk op de pensioenopgave van de werkgever of en zo ja hoeveel weduwe-/weduwnaarspensioen er uitgekeerd gaat worden door de pensioenuitvoerder (het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar). Hierover is niet in het algemeen iets te zeggen omdat er ongeveer 22.000 gulden verschillende pensioenregelingen zijn. Ongehuwd en ongeregistreerd samenwonend? Bepaal dan of de pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen en check of aan alle formaliteiten daarvoor voldaan is; zoals aanmelding bij de pensioenuitvoerder.

Is er ook een ANW-hiaatpensioen geregeld, dan zal de pensioenuitvoerder een extra uitkering doen wanneer de overheid stopt met de ANW-uitkering.

Ga na of die pensioenuitkeringen geïndexeerd zijn. Zo niet, dan zijn ze bij een inflatie van 2,5 procent per jaar na 10 jaar zo'n 30 procent en na 20 jaar zelfs tweederde minder waard.

3

Bieden de eigen middelen zoals (overlijdens-)verzekeringen en vermogen voldoende soelaas voor de achterblijvers? Bij veel lijfrenteverzekeringen (koopsompolissen) ligt de nadruk meestal op het verzekeren van de oude dag en is het verzekerd bedrag bij overlijden een ondergeschoven kindje.

Als er naast de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering loopt kan daarmee de (vaak forse) schuld worden afgelost. Het wegvallen van die hypotheek, waarvoor u nu gewend bent wellicht vele honderden, zo niet over de duizend(en) gulden(s) per maand te betalen, kan de achterblijvers financiële ruimte bieden. (Vrij wonen).

Tweeverdieners kunnen bij de calculatie bekijken in hoeverre nabestaanden van één inkomen rond zouden kunnen komen. Bij tweeverdieners met kinderen moet de vraag gesteld worden of na overlijden van de ene partner de ander nog gewoon kan blijven werken.

4

Blijkt er bij overlijden een tekort te ontstaan? Tegen het risico van overlijden, dat morgen al kan gebeuren, kunt u niet sparen. Een overlijdensrisicoverzekering biedt dan uitkomst. Kijk vervolgens wel in de loop van de tijd of u – doordat u vermogen aan het vormen bent – ook weer niet oververzekerd raakt.

    • Rob Goedhart