`De sociale dienst functioneert goed'

De Amsterdamse wethouder Köhler vindt helemaal niet dat de sociale dienst, waarvoor hij verantwoordelijk is, door minister Vermeend onder curatele wordt gesteld. ,,Dit is een doodgewoon onderzoek.''

De Amsterdamse wethouder F. Köhler (GroenLinks) moest het zelf ook in de krant lezen: de sociale dienst in de hoofdstad krijgt 25 accountants en ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken over de vloer. Zij gaan onderzoeken of Amsterdam zich wel aan de wet houdt bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen.

Köhler had dat bericht liever zelf eerst van minister Vermeend gehoord. ,,In de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen is het gebruikelijk dat je zoiets eerst even schriftelijk of mondeling meedeelt. Dit is geen gewenste gang van zaken'', vertelt hij.

De relatie tussen PvdA-minister Vermeend en GroenLinks-wethouder Köhler is niet goed. Ze vechten al bijna een jaar publiekelijk ruzies uit. Vermeend vindt dat Köhler sneller orde op zaken moet stellen bij de sociale dienst, waar de afgelopen jaren reorganisatie op reorganisatie werd doorgevoerd en waar onlangs weer een directeur opstapte. De minister legde Amsterdam dit jaar negen miljoen gulden aan strafkorting op wegens te veel financiële en administratieve tekortkomingen. ,,Quasi-juristerij'', noemde Köhler dat.

Woensdag besloot Vermeend tot een groot onderzoek op het hoofdkantoor aan de Vlaardingenlaan, na een kritisch rapport van KPMG over het functioneren van de dienst. De Amsterdamse sociale dienst komt hiermee ,,de facto onder curatele'' te staan, zoals Vermeends woordvoerder het zei. De kritiek vanuit de gemeenteraad op de wethouder zwelt aan. ,,Het net rond Köhler sluit zich'', zei J. Goring van coalitiepartij VVD gisteren. Köhler is niet onder de indruk.

De sociale dienst onder curatele. Wat vindt u daarvan?

,,Daar is helemaal geen sprake van. Ik heb net met Vermeend gesproken en hij neemt die woorden ook niet in de mond. De minister heeft kennelijk aanleiding om onderzoek te laten doen. Ik heb er niet om gevraagd, maar als de minister vanuit zijn toezichthoudende taak dat nodig acht, wie ben ik dan? Maar wij zetten ons werk gewoon voort. En over het algemeen functioneert de sociale dienst hier in Amsterdam goed.''

Functioneert goed? Onlangs stapte directeur Y. Baune na een conflict op. Donderdag kwam er weer een hard rapport van KPMG uit.

,,Dat rapport is inderdaad scherp over de managementcrisis en over de vraag of de sociale dienst extra taken aan kan om werklozen aan het werk te helpen. Meer dan 99 procent van de uitkeringen wordt rechtmatig verstrekt. Maar allerlei mensen proberen steeds die ene procent uit te vergroten. Dat is voor de medewerkers moeilijk te verteren.''

Pas nog bleek uit een onderzoek dat Amsterdam het soepelst omgaat met bijstandsfraude. Dan is het toch begrijpelijk dat Vermeend ingrijpt?

,,Wij hebben nog eens goed naar dat onderzoek gekeken. Andere gemeenten die heel goed scoorden, blijken bij de boetes en maatregelen die ze opleggen ook de opschortingen van uitkeringen op te tellen. Bijvoorbeeld als iemand niet de juiste papieren heeft ingeleverd. Wij doen dat zelf ook vaak, vorig jaar 18.000 keer. Als wij de opschortingen er ook bij hadden opgeteld, dan hadden we heel goed gescoord in dat onderzoek. Amsterdam is dus helemaal niet soepel. Dat hebben we Vermeend ook laten weten.''

Waarom pakt Vermeend u dan zo hard aan?

,,Ik heb geen idee. Bestuurlijk lijkt me het niet gewenst elkaar zo voor de voeten te lopen. Als je heel hard zoekt, dan vind je altijd wel iets. Kijk maar naar die kwestie met het ESF (waarbij mogelijk honderden miljoenen aan Europese subsidie voor werkgelegenheid ten onrechte zijn uitgekeerd, red.) op het ministerie zelf.''

    • Herman Staal