Crisis Onderzoek Team

Het Crisis Onderzoek Team (COT) Universiteit Leiden heeft nooit verkondigd onderdeel te zijn van de Universiteit Leiden.

Zowel de Universiteit Leiden als het COT Universiteit Leiden hecht aan de nauwe onderlinge banden. Krachtens overeenkomst van oktober 1997 is het COT Universiteit Leiden gerechtigd de naam van de Universiteit Leiden te dragen.

Het bericht in deze krant van 21 april dat het COT Universiteit Leiden een voorkeursbehandeling heeft gehad van het ministerie van Binnenlandse Zaken is al eerder door het ministerie en door ons weerlegd.

Binnenlandse Zaken heeft een van de clausules die onderdeel vormen van de aanbestedingsregels, aangewend. Het COT Universiteit Leiden is gekozen op grond van zijn specifieke expertise, de noodzaak van snelle gunning en de noodzaak van snelle realisatie van de opdracht.

    • Prof.Dr. U. Rosenthal
    • Voorzitter Cot Universiteit Leiden