Camera beschermt privacy

Onderzoekers van KPN Research hebben een nieuwe vorm van cameratoezicht ontwikkeld die de privacy van de burger beter beschermt dan de huidige videobewaking. De Registratiekamer reageert positief op de vinding.

De `PrivaCam' is bedoeld voor situaties waarin het gewenst is de toegang tot videobeelden om redenen van privacy te beperken. Het basisidee is bij cameratoezicht meer partijen in te schakelen die alle een vetorecht hebben op het beschikbaar stellen van beelden en dat vetorecht met 100 procent zekerheid kunnen uitoefenen. Daarom bestaat de PrivaCam uit een digitale camera die niet één serie beelden aflevert, maar een aantal naast elkaar. Ieder van die datastromen biedt op zichzelf geen enkele informatie; pas na samenvoeging ontstaat het originele beeld.

Wanneer de PrivaCam in een kantoorruimte hangt kunnen de deelnemende partijen bijvoorbeeld bestaan uit de werkgever, de betrokken werknemer en de ondernemingsraad. Vindt de werknemer gebruik van een bepaalde opname niet conform het doel waarvoor de camera is geïnstalleerd, dan kan hij de totstandkoming van de beelden blokkeren. Er bestaan immers pas beelden als alle partijen hun deel hebben ingebracht. Zo niet, dan beschikt iedereen over een band met alleen maar ruis.

KPN hoopt de PrivaCam binnen enkele maanden te introduceren. Verwacht wordt dat de steeds verfijndere methodes waarmee computers gezichten op een videoband weten te te herkennen, het toepassen van cameratoezicht bevorderen. Zo maakte de Amerikaanse politie tijdens de Super Bowl opnames van de toeschouwers en liet een computer de gezichten online vergelijken met die uit een database van misdadigers.

WETENSCHAP & ONDERWIJS pagina 49

    • Dirk van Delft