Zalm bereid tot extra geld voor investeringen

Minister Zalm (Financiën, VVD) is onder voorwaarden bereid volgend jaar meer dan 7 miljard gulden extra te investeren in de publieke sector. De minister heeft dit voorstel vanmorgen in de ministerraad gepresenteerd.

Het voorstel van Zalm reikt verder dan de extra bestedingsruimte die de minister tot dusver heeft geboden. Zalm heeft gisteravond langdurig met premier Kok op het Catshuis overlegd. Kok heeft Zalm voldoende steun toegezegd om vandaag een concreet voorstel aan de ministerraad te kunnen voorleggen, zo melden ingewijden. Gisteren werd nog betwijfeld of Zalm al met een voorstel zou kunnen komen. Niettemin was het vanmiddag onzeker of het kabinet al vandaag een akkoord kan bereiken. Zalm heeft in zijn voorstel niet getornd aan de strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven in de Rijksbegroting. De afgelopen dagen heeft vooral de PvdA met kracht bepleit dat een noodzakelijke stijging van ambtenarensalarissen moet worden betaald uit meevallende belastinginkomsten. Hogere salariskosten in de publieke sector gaan nu ten koste van de extra uitgavenruimte.

Een compromis over de begroting van volgend jaar kan deels worden gezocht in bezuinigingen en deels in verhoging van de uitgaven op grond van hogere inflatieramingen. Zalm had in zijn bod al een mogelijke bezuiniging van circa 1 miljard opgenomen. De minister wil dit bedrag nog verder verhogen. Bewindslieden van de PvdA en D66 stellen hier tegenover dat de inflatie volgend jaar hoger uitkomt dan de 2 procent die het CPB tot dusver heeft geraamd. Hierdoor zou méér ruimte voor uitgaven ontstaan dan Zalm tot dusver in zijn voorstel heeft willen opnemen.

De ministers Borst (Zorg) en Hermans (Onderwijs) eisen voor volgend jaar elk 4 miljard extra. Binnen de coalitie wordt gerekend met een verdeling van de extra ruimte die uitkomt op 40 procent voor zorg, 35 procent voor onderwijs en 25 procent voor andere uitgaven.

Als Borst akkoord gaat met circa 3,5 miljard extra, zou voor Hermans bij deze verdeling ongeveer 3 miljard beschikbaar zijn en ruim 2 miljard voor andere begrotingsposten. Het kabinet zou dan een compromis moeten vinden dat uitkomt op circa 8,5 miljard gulden extra uitgaven.