Wetsvoorstel VS verbiedt klonen mens

In het Amerikaanse Congres is gisteren een wetsvoorstel ingediend dat het maken van menselijke klonen verbiedt.

Het voorstel is ingediend door Republikeinse afgevaardigden die ieder klonen van menselijke cellen onaanvaardbaar vinden, of het nu voor het creëren van mensen of voor therapeutische doelen is. De indieners willen een ,,produktieproces waarin kinderen worden gemaakt in laboratoria'' voorkomen. Als het goedgekeurd wordt, kan op het klonen van mensencellen een gevangenisstraf van tien jaar komen te staan. Ook het importeren van gekloonde cellen zou strafbaar worden. Het ontwerp, de Human Cloning Prohibition Act, gaat een stap verder dan wetgeving die eerder deze maand aan het Congres werd voorgelegd, en die alleen zogeheten `reproductief klonen', het toestaan van de geboorte van een gekloond mens, verbiedt. Algemeen wordt aangenomen dat president Bush een voorstander is van strafbaar stellen van alle kloon-procedures. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Bush de financiering stop te zetten voor onderzoek waarin celmateriaal van menselijke foetussen wordt gebruikt. Vijf staten hebben het klonen van mensencellen inmiddels verboden.

,,De poging om mensen te creëren door middel van klonen is een nieuwe en beslissende stap om van de menselijke voortplanting een productieproces te maken'', zei senator Sam Brownback uit Kansas. Congreslid Dave Weldon voegde daaraan toe dat het klonen van mensencellen vanuit ethisch oogpunt verkeerd is.

Medisch specialisten achten het mogelijk dat de eerste gekloonde baby binnen twee jaar geboren zal worden. Zij zijn van mening dat het Congres zich hard moet maken voor de juiste technische methoden. Tijdens een zitting kondigde medisch specialist Panos Zavos van de Universiteit van Kentucky aan dat hij binnen 12 maanden met klonen wilde beginnen. Zavos: ,,Er zijn miljoenen onvruchtbare paren die kinderen willen.''

Een eventueel totaalverbod op menselijk klonen kan sommig biomedisch onderzoek belemmeren. Zo onderzoekt men op dit moment of men via klonen lichaamseigen stamcellen kan produceren, die kunnen helpen ziektes als Alzheimer, Parkinson of diabetes te genezen. Vanuit medisch oogpunt is het belangrijk dat de stamcellen lichaamseigen zijn, omdat zo afstoting kan worden voorkomen. Bij het klonen om stamcellen te produceren, wordt het embryo niet ouder dan enkele weken. Het wordt niet teruggeplaatst in de baarmoeder en zal dus nooit tot een volwassen mens uitgroeien.