Vuurwerkramp

[...]De commissie-Oosting stelt vast dat een rapport over een eerdere vuurwerkramp in Culemborg in een bureaulade verdween. Was dat niet gebeurd, dan was ons vermoedelijk de ramp van Enschede bespaard gebleven.

Hoe kon dit gebeuren? Waarom hebben welke ambtenaren, welke ministers dit rapport afgelegd?Pas als we weten welke mechanismen daarachter schuil gaan en welke maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Maar juist op dit punt schoten de bewindslieden in hun verantwoording schromelijk tekort. Zulke kennis behoort kennelijk tot het geheim van Den Haag. Terecht dat de oppositie daar geen genoegen mee nam. Terecht ook dat zij daarom een motie van afkeuring heeft ingediend tegen de meest verantwoordelijke minister.