Vopak moet beleggers veel uitleggen

Dure afvloeiingsregelingen en een commissaris die bijna veertig procent van de aan- delen bezit. Bij dienst verlener aan de olie- en chemische industrie Vopak zijn opmerkelijke zaken gaande. ,,We zijn een prachtig bedrijf.''

Ir. Ton Spoor, bestuursvoorzitter van het in logistieke en distributiediensten aan de chemische- en olieindustrie gespecialiseerde Vopak, heeft vorig jaar een vergoeding (salaris plus bonus) opgestreken van anderhalf miljoen gulden. Ook heeft Spoor een pakket opties gekregen. Een regeling die door de fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren wat in het slop was geraakt, maar bij Vopak inmiddels met terugwerkende kracht is hersteld. Hoewel Spoor met de huidige koers van Vopak, waar nauwelijks beweging in zit, nog weinig aan zijn opties heeft. Niettemin zijn bij de aan de Midkap-genoteerde beursondernemingen tegenwoordig salarissen gangbaar waar Spoors voorgangers Van den Driest (bij Van Ommeren) en Westdijk (Pakhoed) pakweg vijf jaar geleden alleen maar van konden dromen. Zoals ook niemand meer met de ogen knippert wanneer een voorziening van 3,2 miljoen euro wordt getroffen voor bestuursleden die het vanwege het te voeren beleid niet langer zien zitten bij Vopak. Zoals vorig jaar gebeurde met R. Hendriks en H.C van Westenbrugge, waardoor de complete voormalige Van Ommeren-top bij Vopak vertrok. Voor Van den Driest en Westdijk, die wegens onenigheid bij de totstandkoming van de fusie tussen Van Ommeren en Pakhoed al waren vertrokken, werd een jaar eerder al een vergelijkbaar bedrag van 3,1 miljoen euro uitgetrokken. ,,Zo gaan die dingen nu eenmaal'', verzuchtte president-commissaris D. de Kat, gisteren tijdens de jaarvergadering van Vopak.

Niettemin drukken dergelijke conflicten op de resultaten en uiteindelijk ook op de inkomsten van de aandeelhouders. Die wilden gistermiddag dan ook wel eens enige uitleg hebben. Bijvoorbeeld over het bod van 1,1 milard euro dat Vopak recent heeft gekregen van een buitenlandse investeringsgroep op zijn tankopslag-activiteiten. Het was één van de weinige momenten dat Spoor en De Kat wél duidelijk waren tijdens de vergadering. ,,We zijn niet geïnteresseerd in de opsplitsing van Vopak'', aldus Spoor. ,,Het zou leiden tot een kleiner bedrijf en dat druist in tegen de trend in de industrie, waar onze klanten alleen maar groter worden.''

Anderen wilden weten waarom Vopak niet de chemische distributie van Internatio-Müller heeft gekocht. Het bestuur koos echter voor het Britse Ellis & Everard. Een acquisitie die 1,1 miljard euro kostte. Spoor: ,,Dat paste het beste bij ons bedrijf. Laten we nu eerst maar eens proberen die acquisitie goed binnen Vopak te integreren.''

Ellis & Everard voegt 1,5 miljard euro toe aan de omzet van Vopak, waarmee het bedrijf op koers ligt wat betreft de prognose die bij de fusie werd gedaan dat de omzet in de chemische distributie zal worden verdubbeld. Dat dit hoe dan ook ten koste gaat van de tankopslag, een activiteit waar de voormalige Van Ommeren-top meer op wilde inzetten, wordt door Spoor ontkend. Hoewel hij het tegendeel niet duidelijk kan maken. Spoor spreekt over Vopak als een prachtig bedrijf dat zijn klanten in de olie en chemie een totaalpakket aan diensten kan aanbieden. Vopak verwacht een stijging van de winst dit jaar met 19 tot 21 procent.

Niettemin zijn er nogal wat opmerkelijke zaken aan de orde binnen Vopak. Bijvoorbeeld het 39 procents belang dat investeringsmaatschappij HAL heeft in het bedrijf. HAL-voorzitter Martijn van der Vorm is tevens commissaris bij Vopak. Of dat hoe dan ook niet zal leiden tot een conclict of interest wilde Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wel eens weten. De Kat en Spoor hadden er geen duidelijk antwoord op. De Kat erkende wel dat niets de HAL, indien het dat zou willen, in de weg staat om een meerderheidsbelang in Vopak te nemen. Terwijl Van der Vorm als commissaris over koersgevoelige informatie beschikt. ,,Bij andere bedrijven zijn voor minder erge dingen beschermingsconstructies opgeworpen'', bitste De Vries.

    • Marc Serné