Vierhonderd lintjes meer

Een groter aantal Nederlanders dan vorig jaar heeft vandaag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin zijn 2.600 onderscheidingen toegekend, bijna 400 meer dan vorig jaar.

Het overgrote deel van de onderscheidingen gaat naar Nederlanders die zich buiten hun werk als vrijwilliger verdienstelijk hebben gemaakt. Daarmee krijgt de vernieuwing van het decoratiestelsel, die vijf jaar geleden werd ingevoerd, duidelijk gestalte. Voorheen kregen vooral mensen die voornamelijk hun werk lange tijd naar behoren hadden verricht, en dan vooral ambtenaren, een lintje.

Het afgelopen jaar heeft het Kapittel voor de Nederlandse Orden, dat het kabinet adviseert over de toekenning van koninklijke onderscheidingen, vrijwilligersorganisaties en gemeenten actief geadviseerd hoe mensen die bijzondere verdiensten hebben voor de samenleving, kunnen worden voorgedragen voor een lintje.

Nog altijd blijven overigens mensen uit de kring van minderheidsgroepen, mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, alsmede het aantal vrouwen dat wordt onderscheiden sterk achter.

Rudi Carrell is wellicht de bekendste Nederlander die dit jaar is onderscheiden. De in Duitsland werkzame showman, die als R.W. Kesselaar woonachtig is in Wachendorf, is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geworden.

Violiste Emmy Verhey, de toneelspelers Bram van der Vlugt en Ingeborg Elzevier, beeldend kunstenaar Ger van Elk en kinderboekenschrijfster Tonke Dragt kregen ook een lintje.

Tot de sporters die koninklijk werden onderscheiden behoren zwemmer Marcel Wouda en marathonschaatser Piet Kleine.

CARRELL pagina 3

LINTJES pagina 9,10,11 en 12