Van den Ende wil documentaires over theater

VandenEnde Foundation, die afgelopen woensdag werd gepresenteerd, heeft het initiatief genomen voor een groot documentair project over de geschiedenis van het Nederlandse theater in de twintigste eeuw. Alle genres moeten daarin aan bod komen, van ballet en opera tot toneel, cabaret en musical. Men hoopt in de komende maanden programmamakers en redacteuren voor de verschillende gebieden te verzamelen, die onder één eindredacteur aan het werk gaan. Het project omvat een zes- tot twaalfdelige serie tv-documentaires, waarvoor de AVRO al interesse heeft getoond, informatie op internet en documentatie voor het onderwijs. ,,Als je het goed wilt doen, gaat zoiets 10 tot 15 miljoen kosten,'' aldus initatiefnemer Joop van den Ende, ,,en je moet er drie à vier jaar over kunnen doen om het te maken.'' De VandenEnde Foundation heeft jaarlijks 20 miljoen gulden te besteden uit het privé-vermogen van Van den Ende en zijn vrouw.