Turkije krijgt extra lening van 10 miljard

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank geven Turkije een extra krediet van 10 miljard dollar om de financiële crisis waarin het land zich bevindt, te bestrijden.

Een formele aankondiging van het nieuwe noodkrediet is dezer dagen te verwachten. Dat is gisteren in Washington bevestigd door zowel de Turkse minister van Economische Zaken, Kemal Dervis, als bronnen uit de G7, de zeven grootste industrielanden, en het IMF. De G7-landen, die zondag in de Amerikaanse hoofdstad vergaderen, zijn nauw betrokken bij het

extra hulpprogramma voor Turkije.

,,Het bedrag van 10 miljard dollar is juist'', bevestigde een medewerker van het IMF die betrokken is bij de gesprekken tussen de Turkse delegatie en het fonds, tegenover het Turkse persbureau Anatolia. Over de verdeling van het bedrag tussen IMF en Wereldbank wordt nog onderhandeld, zei hij. Volgens IMF-woordvoerder C. Lotze zou het IMF 8,5 miljard dollar en de Wereldbank 1,5 miljard voor zijn rekening nemen. De mogelijkheid bestaat dat Turkije, bovenop de leningen van de twee internationale organisaties, nog aanvullende kredieten van de G7 zou krijgen.

Vorig jaar ontving Turkije al een leningpakket van in totaal 11,5 miljard dollar, op voorwaarde dat het land structurele hervormingen doorvoert. Daarvan moet nog 4,3 miljard worden uitgekeerd. Kernpunten van het economisch hervormingsprogramma zijn een forse vermindering van de inflatie, die dit jaar op 52,5 procent wordt geraamd, reorganisatie van het banksysteem, vermindering van de overheidsuitgaven met 9 procent en versnelling van het privatiseringsprogramma.

Maar de financiële crisis, veroorzaakt door de zwakke bankensector die de last van veel slechte leningen torst, werd in februari nog sterker door politieke conflicten die de hervormingen vertraagden.

Het Turkse parlement heeft de afgelopen dagen wel een serie wetsvoorstellen goedgekeurd die het hervormingsproces weer vaart moeten geven. Een van de wetten voorziet in een veel sterkere en onafhankelijke positie van de centrale bank.

De Turkse minister van Economische Zaken zei in Washington te verwachten dat het nieuwe noodkrediet en de hervormingen zijn land vanaf 2002 weer een groei van het bruto nationaal product gaan bezorgen.