RUS-werf verder in problemen

De scheepswerf Rotterdam United Shipyards (RUS) in Schiedam is in het eerste kwartaal ,,onplezierig verrast'' door negatieve resultaten. Precieze verliescijfers wilde directeur H. Godlieb niet noemen, maar het bedrijf ziet zich genoodzaakt de huidige reorganisatie op te schorten. De onderneming is inmiddels in gesprek ,,met derden'' over een mogelijke samenwerking of fusie. RUS is twee jaar geleden ontstaan door samenvoeging van Wilton-Fijenoord en YVC. In maart maakte de scheepswerf bekend dat 52 van de 320 banen verdwijnen wegens de slechte financiële positie van RUS. Mogelijk verdwijnen er nog meer plaatsen.