Ramsj

Edward Shorter: Een geschiedenis van de psychiatrie. Vertaald door Tinke Davids. Paperback, Ambo 1998, van ƒ85,– voor ƒ25,–. Steven Sterk Utrecht; Donner Rotterdam

Shorter begint dit lijvige boek over de geschiedenis van de psychiatrie bij de gekkenhuizen in de 18de eeuw en eindigt bij prozac en de psychofarmacologie.Doordat hij nogal eens veroordelend is, is zijn boek `provocerend' genoemd. In het tweedelige Persoon en persoonlijkheid zette James R. Scroggs `sleutelideeën uit de persoonlijkheidstheorieën' bijeen van onder anderen Freud, Jung, Skinner en Maslow. Bij De Slegte is zijn deze boeken afgeprijsd van ƒ39,50 voor ƒ9,95, per deel.

    • Ewoud Sanders