Ramsj

Conny Kristel: Geschiedschrijving als opdracht. Paperback, Meulenhoff 1998, van ƒ52,60 voor ƒ15,–. Steven Sterk Utrecht

Het naoorlogse beeld van de jodenvervolging is in Nederland bepaald door de Nederlands-joodse historici Loe de Jong, Abel Herzberg en Jacques Presser. In deze degelijke studie neemt Kristel hun werk nauwgezet onder de loep. Eveneens bij Steven Sterk: Arthur Hertzberg en Aron Hirt-Manheimer Joden (van ƒ52,– voor ƒ15,–), een boek over `de identiteit en het karakter van een volk'.

    • Ewoud Sanders