Ramsj

Lucianus: Liefde, vriendschap en laster. Paperback, Atheneum - Polak & Van Gennep 1993, van ƒ32,95 voor ƒ14,90. De Slegte (www.deslegte.com)

Lucianus geldt als de belangrijkste Griekse schrijver uit de tweede eeuw n.Chr. Uit de ruim zeventig boeken die hij schreef zijn hier drie sprekende voorbeelden bij elkaar gezet. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Hein L. van Dolen. Fik Meijer schreef de inleiding bij De kleine samenzwering van Catilina, een selectie uit teksten van Cicero en Sallustius over deze Romeinse avonturier (van ƒ15,50 voor ƒ5,90 bij De Slegte).

    • Ewoud Sanders