Pinksteren inruilen voor offerfeest

Het personeel van groothandels in levensmiddelen kan voortaan christelijke vrije dagen inruilen tegen andere religieuze feestdagen, zoals het offerfeest. De vakcentrale FNV noemt dit een unieke CAO-afspraak.

In steeds meer CAO's wordt rekening gehouden met de religieuze achtergrond van werknemers. In de schoonmaakbranche bestaat al de mogelijkheid om vrije dagen op te nemen voor niet-christelijke feesten, mits zij op tijd zijn aangemeld. Hier kunnen de opgenomen vrije dagen nog niet worden ingeruild tegen christelijke vrije dagen.

De werkgevers in de groothandel levensmiddelen houden bij het maken van roosters en bij overwerk voortaan ook meer rekening met de religieuze verplichtingen van de werknemers, zoals de Ramadan. Hiermee schenken zij aandacht aan de ,,multiculturele samenstelling van de werknemers in de sector'', aldus FNV Bondgenoten gisteren.

De werkgevers en werknemers zijn in de CAO verder overeengekomen dat de bijna 20.000 werknemers 4 procent meer loon krijgen. Daarnaast ontvangt het personeel in december een eenmalige uitkering van 0,5 procent. Oudere werknemers kunnen verder 80 procent gaan werken tegen 90 procent van het loon. Het aantal wachtdagen bij ziekte is teruggeschroefd van zes naar vier per jaar.

Onder de CAO vallen onder meer de werknemers bij levensmiddelencentra van Schuitema, Sligro, maar ook de Makro en de groothandels in tabak. In de cao voor de schoonmaaksector is al eerder vastgelegd dat het personeel op een voor hen religieuze feestdag een snipperdag mag opnemen.

Volgens het dagblad Trouw is niet iedereen enthousiast over de CAO. Moustafa Aijramci van de Turkse arbeidersvereniging in Nederland zegt vanmorgen . ,,Wij zijn hier in een ander land dat andere waarden en normen heeft die zich uiten in de feestdagen. Ik ben hier gekomen om te werken en dan zal ik de lasten en lusten van een land moeten accepteren. Die vrije dagen moet je juist gebruiken om te integreren.''