Partnerschap priester mag niet

Het is rooms-katholieke priesters en diakenen verboden een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen vandaag per decreet bepaald. Volgens de bisschoppen leidt de partnerregistratie tot een ,,persoonlijke binding die even vérstrekkend is als tussen echtgenoten.'' Priesters die zich toch als partner laten registreren, riskeren een schorsing.

Het geregistreerd partnerschap, dat zowel openstaat voor hetero- als homostellen, is in 1998 ingevoerd als voorloper van het burgerlijk homohuwelijk, dat dit jaar bij wet werd geregeld. Vorig jaar liet kerkjurist Ruud Huysmans, oud-voorzitter van de Raad van Kerken en emeritus-priester van het bisdom Rotterdam, zich als partner registreren. Deze daad, bedoeld om een uitspraak van de bisschoppen uit te lokken, heeft tot het nu afgekondigde decreet geleid, aldus een woordvoerder van aartsbisschop Simonis. ,,De kwestie Huysmans was de aanleiding.''

Volgens de woordvoerder zijn er behalve Huysmans bij de bisschoppen geen andere priesters bekend die zich met een partner hebben laten registreren.

Canon 1394 van het kerkelijk wetboek verbiedt het burgerlijk huwelijk voor priesters en diakenen. ,,Clerici zijn gehouden aan een volledige onthouding'', schrijven de bisschoppen, ,,en zijn daarom verplicht tot het celibaat''.