Oberman

In de necrologie van prof.dr. H.A. Oberman Paus der kerkhistorici (in de krant van donderdag 26 april, pagina 2) staat dat hij voorzitter was van de commissie die de reorganisatie van het theologisch wetenschappelijk onderwijs voorbereidde. Hij was echter lid van deze commissie, die onder voorzitterschap stond van prof.dr. A.H. Smits.