Nieuwe regels voor baanatletiek

De Internationale Atletiek Federatie (IAAF) komt binnenkort met voorstellen om de baanwedstrijden levendiger en sneller te maken. Het plan bestaat om voor alle loopdisciplines tot en met de 400 meter een diskwalificatie na één valse start in te voeren.

Daarnaast wil men het wisselvak voor de estafettenummers vergroten van 20 naar 30 meter. Voor de veldnummers wordt de tijd per poging verminderd. Voor het hoogspringen en voor het polsstok hoogspringen gelden straks niet langer drie, maar twee pogingen. Tot slot wordt de zevenkamp voor vrouwen een tienkamp.

Tijdens het IAAF-congres, dat eind juli in Edmonton (Canada) wordt gehouden, wordt daarover een besluit genomen.