Máxima

Een gemeen artikel, dat artikel waarin Elsbeth Etty Ton Vorstenbosch interviewde (CS, 6 april). Elsbeth en Ton vinden het kennelijk jammer dat het Máxima `gelukt' is om met haar eerste openbare optreden de volksgunst te winnen.

Vorstenbosch: `Die volksgunst is zo grillig als de pest. Het meisje komt naar buiten, opgetuigd als een verschrikkelijk fatsoenlijk mens. Iedereen gaat om...'

Volgens Etty documenteert Vorstenbosch, die zichzelf een `toneeltrut' noemt, zich goed en kan hij `erg' goed kijken. Ze laat hem vervolgens over Máxima zeggen: `Om ook het tuttendeel van de natie achter de verloving te krijgen moest ze zich uitdossen als iemand uit Staphorst in de jaren '60 met die jurk, dat haar en die (minimale) make-up...

Ik vermoed dat ze erop rekent erg veel uitstapjes te kunnen maken en een jet-set-leventje te kunnen leiden. Daar zal ze vast op hopen. Ik denk dat ze het heerlijk vindt om het middelpunt te zijn. Een echte party-queen... Ik denk dat ze belust is op een goede partij en dus op geld. En ze zal ook niet wars zijn van wat in haar ogen toch een bepaalde glamour is.Ironisch is wel dat ze dan gedwongen wordt met die jurk en dat haar voor de dag te komen.' Gedwongen? Door wie? Die vraag stelde Elsbeth niet. Ze nam kennelijk voetstoots aan dat alles wat Ton zei goed gedocumenteerd was en resultaat van `erg' goed kijken.

Nogmaals: een gemeen artikel, vol boosaardige, haatdragende, verdachtmakende en beledigende vermoedens die nergens op gebaseerd waren. `Ik denk dat..., ik vermoed dat...' Bah!

Als Elsbeth en Ton denken dat ze op déze manier de volksgunst ten aanzien van Máxima in haar tegendeel kunnen doen omslaan, kan met zekerheid worden gezegd: dat lukt ze nooit! Zó truttig en tutterig is zelfs het truttendeel van de natie niet, wát dat ook moge zijn (Van Dale kent het woord niet).

Tot slot: onbegrijpelijk dat een kwaliteitskrant zó kan uitglijden!

    • R. Siertsema